Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

* Polityka prywatności
  1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane poza przyczynami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z w/w ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki rejestracji w naszym sklepie niezapowiedzianych wiadomości, zarówno drogą pocztową, jak i elektroniczną. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do F. H. AMIK (np. zmiany, nowe oferty, promocje), jak i listy niekomercyjne (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).Przejdź do strony głównej